Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1643501




Strona główna : Elektroniczna Skrzynka Podawcza

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

25-02-2019 13:53

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z § 3. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011.r  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych informujemy, że adres elektronicznej skrzynki podawczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej umieszczonej na platformie ePUAP w formacie identyfikatora URI to „/ZGMGorzow/SkrytkaESP”.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na platformie ePUAP można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę pełną nazwę urzędu, czyli: „ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.”.

W celu złożenia pisma w naszej elektroniczne skrzynce podawczej należy kliknąć na poniższy odnośnik, zalogować się do portalu ePUAP i w pole " Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo*" wpisać " ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.”.

Istnieje możliwość składania pism i wniosków na elektroniczną skrzynkę podawczą ZGM w ramach formularza „pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Aby można było złożyć pismo do urzędu konieczne jest posiadanie konta na platformie e-PUAP.,  (założenie konta jest bezpłatne).

Wszelkie instrukcje dotyczące zakładania konta, wysyłania dokumentów, itp. znajdują się na platformie internetowej MSWiA - ePUAP.

Maksymalny rozmiar załącznika dostarczanego wraz z pismem przez ESP zgodnie z informacjami na stronie ePUAP nie może przekraczać 500 MB.

Elektroniczna skrzynka podawcza działa zgodnie z rozporządzeniem z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011.r  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) i ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest jedynym sposobem przekazywania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spraw drogą elektroniczną z możliwością otrzymania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Formaty dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej:

• dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
 - płyta CD-RW lub DVD-RW,
 - pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,

• dokumenty      powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym      weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego      przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi      certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:
• DOC, RTF, XLS
• ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
• CSV
• TXT
• GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
• PDF
• ZIP, 7Z

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej