Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1601266
Strona główna : Mienie ZGM

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

20-11-2008 09:34

Mienie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


Mienie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest mieniem komunalnym przekazanym w administrację zakładowi.

Na dzień 31.12.2011r. zasób budynków, lokali i powierzchni administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. kształtuje się następująco:

 1. ZGM zarządza 1 116 budynkami mieszkalnymi o pow. 591 499 m2 , z czego 179 to budynki w 100% gminne o pow. 59 090 m2, 937 budynki Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy o pow. 532 409 m2.
 2. ZGM zarządza 3 budynkami niemieszkalnymi o pow. 2 924 m2, które stanowią wspólnoty z udziałem Gminy.
 3. ZGM zarządza 78 budynkami niemieszkalnymi o pow. 47 573 m2, które stanowią 100% Gminy.
 4. Administracja zlecona:
  • 47 budynków mieszkalnych bez udziału Gminy z 289 lokalami mieszkalnymi o pow. 16 720 m2 oraz 21 lokalami użytkowymi o pow. 1 336 m2,
  • 1 budynek niemieszkalny bez udziału Gminy z 8 lokalami o pow. 940 m2,
  • 1 budynek w użyczeniu od GTBS – Kobylogórska 21a z 8 lokalami socjalnymi o pow. 336 m2.
 5. Administruje 196 gminnymi lokalami mieszkalnymi o pow. 10 072 m2, w tym jest 5 lokali socjalnych o pow. 156 m2 oraz 21 lokalami użytkowymi o pow. 1 801 m2 w budynkach wspólnotowych będących w obcym zarządzie.
 6. Hotel „METALOWIEC” – budynek, który jest w trakcie zagospodarowania.

Zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2011 roku wartość netto majątku trwałego wynosi 43 937 064,16 zł, co stanowi 89,27 % aktywów Zakładu.

[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Tomasz Adamowicz (Z-ca Kierownika ADM-3)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej