Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
Dyrektor
Z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
Główny księgowy
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1583101
Strona główna : Dyrekcja : Główny księgowy

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

22-11-2007 09:46

Główny Księgowy
Imię i nazwiskoDorota Benowska
WykształcenieWyższe

Do zakresu działania Głównego Księgowego należy prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości i prawa budżetowego.

Zakres obowiązków Głównego Księgowego
 1. sprawowanie nadzoru nad całokształtem spraw z zakresu księgowości,
 2. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem obowiązków kontrolnych przez kierowników komórek organizacyjnych i pracowników pionu księgowego w ramach ustalonych dla nich czynności kontrolnych,
 3. prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji, ochrony mienia zakładu, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 5. kontrola formalna i rachunkowa faktur i rozliczeń kosztów,
 6. prowadzenie kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,
 7. należyte zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych,
 8. zorganizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji ekonomicznej, problemowych, okresowych i rocznych analiz z działalności zakładu,
 9. czuwanie nad terminowym i prawidłowym opracowywaniem okresowych i rocznych sprawozdań, rozliczeń, itp.,
 10. współpraca z bankami, Izbą Skarbową i Wydziałem Finansowym Urzędu Miasta,
 11. nadzór nad prawidłowym opracowaniem zbiorczego planu techniczno-ekonomicznego oraz wycinkowych planów dla Oddziałów terenowych,
 12. nadzorowanie całokształtu spraw związanych ze środkami trwałymi,
 13. nadzorowanie windykacji wszelkich należności zakładu i terminowego regulowania zobowiązań,
 14. prowadzenie wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w podległych bezpośrednio komórkach oraz działach finansowych Oddziałów terenowych,
 15. ponoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej za zaniedbania w pracy.
Podległe działy
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Administracja Domów Mieszkalnych
[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Tomasz Adamowicz (Z-ca Kierownika ADM-3)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej