Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
Dyrektor
Z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
Główny księgowy
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1583082
Strona główna : Dyrekcja : Z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

04-11-2005 08:46

Z-ca Dyrektora Ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Imię i nazwiskoRobert Jankowski
WykształcenieWyższe

Z-ca Dyrektora Ds. Techniczno-Ekspoloatacyjnych przyjmuje interesantów w następujące dni:

 • poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00
 • środy w godzinach od 11.00 do 14.00

Wizyta wymaga wcześniejszego umówienia się w sekretariacie. Sprawy można tez załatwiać piszącna e-mail: biuro@zgm.gorzow.pl.

Zastępca Dyrektora Ds. Techniczno-eksploatacyjnych pełni funkcję pierwszego zastępcy dyrektora.

Zastępca Dyrektora Ds. Techniczno-eksploatacyjnych kieruje całością spraw związanych z techniczną ochroną substancji mieszkaniowej, prowadzeniem prawidłowej i efektywnej polityki remontowej, prawidłowej eksploatacji zasobów, prowadzeniem zagadnień administracyjnych.

Zakres obowiązków Z-cy Dyrektora Ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
 1. ustalanie ogólnych kierunków organizacyjnych oraz kierunków działalności w ramach obowiązujących przepisów prawa w zakresie remontów substancji mieszkaniowej, prawidłowej eksploatacji zasobów,
 2. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych drogą należytego zorganizowania pracy,
 3. określenie zakresów czynności, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownikom komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych
 4. czuwanie nad prawidłową polityką personalną w podległych komórkach,
 5. wydawanie wewnętrznych instrukcji i wytycznych dla nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 6. czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w podległych komórkach,
 7. zuwanie nad prawidłowym opracowaniem planu techniczno-ekonomicznego, terminowym i jakościowym wykonaniem planu remontów z uwzględnieniem zasad oszczędnej i celowej gospodarki środkami pieniężnymi i materiałowymi,
 8. czuwanie nad prawidłowym zarządzaniem zasobami lokalowymi i zapewnieniem użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych
 9. informowanie Dyrektora o ważniejszych przedsięwzięciach oraz uzgadnianie bardziej istotnych zamierzeń przed wprowadzeniem ich do realizacji,
 10. współpraca z władzami terenowymi i samorządowymi w zakresie powierzonego odcinka pracy,
 11. ponoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej za zaniedbania w pracy.
Podległe działy
 • Dział Techniczno-Eksploatacyjny
 • Administracje Domów Mieszkalnych
 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Stanowisko Specjalista-Koordynator programu "KAWKA"
[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej